Polityka prywatności

Artykuł 1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Surro. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Surro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219), w celu świadczenia przez Surro usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Rehafil (w tym Serwisu). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pozyskiwane od Użytkowników dane osobowe, a to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pobytu oraz wizerunek (w postaci zdjęć oraz nagrań wideo) wykorzystywane są przez Surro wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania kontaktu oraz zlecenia wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła. Jednocześnie Surro zapewnia, iż dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji Użytkowników przez Surro i pozostają niewidoczne dla pozostałych Użytkowników.
 3. Surro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz zażądania usunięcia danych będących w posiadaniu Administratora. Jednocześnie przypomnieć należy, iż usunięcie danych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem Konta w aplikacji Surro.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania jego danych osobowych innemu usługodawcy, jak również oraz prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z uwzględnieniem innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą mogą być udostępniane, Wykonawcom lub podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź dzieła. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Surro, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Surro czynności dotyczące usług realizowanych na rzecz Użytkownika przez Surro w ramach Serwisu. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła, jak również w celu realizacji na zlecenie Surro czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Surro w ramach Serwisu usług. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.
 6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Surro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Artykuł 2 Rodzaje zbieranych informacji o użytkownikach Serwisu Surro

 1. Gromadzone przez nas informacje można podzielić na dwie kategorie:
 • Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika;
 • Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług.
 1. Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, gromadzimy informacje, które przekazuje nam użytkownik wpisując je rejestrując i uzupełniając konto w Serwisie Surro. Są to unikalna nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, płeć, data urodzenia oraz miejsce pobytu. By ułatwić innym wyszukiwanie Użytkownika, może on zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które będą widoczne publicznie w naszych usługach. Są to na przykład: zdjęcia profilowe, promovideo, galeria zdjęć, dodatkowe video oraz inne informacje identyfikacyjne. Doładowanie konta lub wypłata zarobionych środków pieniężnych wiąże się z podaniem danych konta w Serwisie PayPal. Warto pamiętać, że treści i wiadomości, filmy wysyłane do innych użytkowników mogą zostać przez nich zapisane lub skopiowane poza aplikacją. W związku z tym, podczas korzystania z aplikacji Surro należy zachować szczególne środki ostrożności np.: nie należy wysyłać wiadomości ani udostępniać treści, jeżeli nie chcemy, by zostały one zapisane lub udostępnione.

 1. Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Surro

Gdy Użytkownik korzysta z usług Serwisu Surro, gromadzimy informacje na temat tego, które usługi i w jaki sposób zostały wykorzystane. Zbieramy informacje dotyczące:

 • Korzystania z Serwisu Surro:

Zbieramy informacje na temat aktywności użytkownika podczas korzystania z naszych usług na temat:

 • jak Użytkownik korzysta z usług, na przykład historię wyszukiwania, historię połączeń między użytkownikami, historię aktywności w aplikacji
 • jak Użytkownik komunikuje się z innymi użytkownikami Surro, na przykład: nick, godziny i daty połączeń, liczba wysłanych i odebranych wiadomości, z którymi osobami Użytkownik komunikował.
 • Treści tworzonych przez Użytkownika

Zbieramy treści tworzone przez Użytkownika za pomocą naszych usług, np. nagrane promostory, dodatkowe video, galeria zdjęć oraz informacje na temat tworzonych lub udostępnianych przez Użytkownika treści, w tym: czy odbiorca wyświetlił otrzymaną treść oraz jej metadane.

 • Rodzaju urządzenia z którego użytkownik korzysta

Zbieramy informacje na temat i z urządzenia Użytkownika, na przykład:

 • informacje na temat używanego sprzętu i oprogramowania, np. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, pamięć urządzenia, identyfikatory reklamowe, unikalne identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzenia, zainstalowane aplikacje, rodzaj przeglądarki, język, poziom baterii i strefa czasowa;
 • informacje pochodzące z czujników urządzenia, takich jak przyśpieszeniomierze, żyroskopy, kompasy, mikrofony, oraz informacje na temat tego, czy do urządzenia są podłączone słuchawki, a także
 • informacje na temat połączeń z siecią bezprzewodową i mobilną, takie jak numer telefonu komórkowego, dostawca usług i siła sygnału.
 • Danych z aparatu i galerii zdjęć

Wiele spośród oferowanych przez nas usług wymaga zbierania przez nas obrazów oraz wszelkich innych informacji pochodzących z aparatu w urządzeniu. Użytkownik nie może nawiązać połączenia jeżeli nie mamy dostępu do jego kamery i mikrofonu.

 • Na temat lokalizacji

Gdy Użytkownik korzysta z usług Surro, możemy zbierać informacje na temat jego lokalizacji. Za zezwoleniem Użytkownika możemy zbierać informacje dotyczące dokładnego położenia Użytkownika w oparciu o dane z GPS, sieci bezprzewodowych, masztów sieci komórkowej, punktów dostępowych Wi-Fi oraz innych czujników, w tym żyroskopów, akcelerometrów i kompasów. Jest to wymagane wówczas gdy Użytkownik chce nawiązać połączenie InPerson poprzez Serwis Surro.

 • Informacji gromadzonych przez pliki cookie i inne technologie

Podobnie jak większość serwisów online i aplikacji na urządzenia mobilne, możemy korzystać z plików cookie oraz innych technologii, takich jak web beacons, web storage oraz unikalne identyfikatory reklamowe, na potrzeby zbierania informacji o aktywności, przeglądarce i urządzeniu. Możemy także wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji o Użytkowniku, gdy ten korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem naszych partnerów, na przykład w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie domyślnie. W razie potrzeby Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień przeglądarki lub urządzenia. Warto jednak pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług.

Find or Be!

Close Menu